ข้อมูลส่วนตัว
แก้ไข
/

ขั้นตอนการลงทะเบียนนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่แจ้งข้างต้นนั้น เป็นข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้องสำหรับการลงทะเบียนบัตรสตาร์แคชนี้ ข้าพเจ้าได้กรอกข้อมูลทั้งหมดนี้ด้วยความเต็มใจ และเข้าใจดีว่าหากข้าพเจ้าไม่สามารถให้ข้อมูลได้ครบถ้วนอาจส่งผลกระทบต่อการลงทะเบียนบัตรสตาร์แคช รวมถึงการให้บริการต่าง ๆ จากบริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด และสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ข้าพเจ้าทราบดีว่าบริษัท เชฟรอน มีสิทธิในการปฏิเสธ หรือ ยกเลิกการลงทะเบียนนี้

เพื่อช่วยป้องกันสแปมโปรดเลือกช่องด้านล่าง